Våre tjenester

Leverandør av regnskapstjenester siden 1981

Samarbeid og dialog gir godt resultat. I fellesskap kommer vi frem til den samarbeidsformen som passer din bedrift.

Komplett regnskapsføring

Vi sørger for korrekte regnskaper. Vårt opplegg er meget fleksibelt og vi har oversiktlige og forståelige rapporter. Gode rutiner for flere bransjer innbefattet: persontransport, langtransport, bygg og anlegg, servicenæringen m.fl.

Føring av lønn

Vi kan kjører dine lønninger med lønnsslipper, periodiske oppgjør og lønns- og trekkoppgaver. Innsendelse til det offentlige årsoppgaver. Dette utføres månedlig og gjennom elektronisk overførsel på forfallsdato via Altinn.

Årsopppgjør

Årsoppgjøret løser vi som en naturlig avslutning og oppsummering av oppgavene gjennom året. Dette inkluderer selvsagt også alle nødvendige ligningspapirer og andre offentlige oppgaver. Og Innsendelse elektronisk etter gjennomgang med kunden. Inkl skatteberegning.

Andre tjenester

– Rådgivning på oppstart
– Rutineopplegg
– Konsulentbistand
– Skatterådgivning
– Statistikker
– Eierskifte / generasjonsskifte

Følgende tjenester utføres for hver enkelt kunde gjennom et år:

» Regnskap
» Kontrollarbeid
» Lønnsarbeid
» Merverdiavgift
» Terminavslutning skatt og mva
» Periodeavslutning
» Årsregnskap og ligningspapirer med skattavregning
» Statistikk
» Sykemeldinger og avsavnsberegninger
» Annet