Om Regnskapsforum

Regnskapsforum AS har, med over 25 års erfaring regnskapsbransjen, som formål å drive regnskapsføring og økonomisk veiledning for våre kunder, hvor formålet er å oppnå optimal lønnsomhet.

I tillegg til å være regnskapsfører ønsker vi å framstå som en rådgiver og samtalepartner.

Regnskapsforum skal levere kvalitet gjennom å benytte moderne, effektive verktøy og metoder – for best mulig resultat. Selskapet er opptatt av å følge gjeldende regelverk og god regnskapsførerskikk.

Sverre Storløs:
Styreformann, aksjonær
Stiftet firma 1992
sverre@regnskapsforum.no
90 60 28 38
Anders T. Langfjord:
Daglig leder, styremedlem, aksjonær
Autorisert regnskapsfører
Ansatt siden 2012.
anders@regnskapsforum.no
45 95 49 43

Lars Halderager:
Styremedlem, aksjonær
Autorisert regnskapsfører
Ansatt siden 1997.
lars@regnskapsforum.no
90 78 82 24
Almir Surkovic:
Styremedlem, aksjonær
Autorisert regnskapsfører
Ansatt siden 2001.
almir@regnskapsforum.no
92 02 63 92

Erik Storløs:
Styremedlem, aksjonær
Regnskapsfører
Ansatt siden 2011.
erik@regnskapsforum.no
45 95 49 42
Kimeta Surkovic.
Regnskapsfører
Ansatt siden 2012.
kimeta@regnskapsforum.no
73 84 92 22

Randi Bergan:
Lønnsmedarbeider.
Ansatt siden 2015.
randi@regnskapsforum.no
459 52 859
Hilde Grønli:
Regnskapsfører
Ansatt siden 2017
hilde@regnskapsforum.no
73 84 92 22

Adib Safi:
Regnskapsfører
Ansatt siden 2022
adib@regnskapsforum.no
73 84 92 22